Koppargården, Landskrona

PLATTFORMEN  2013 - Konst på fältet! drevs i samarbete med boende på Koppargården. Vi ville med projektet skapa en plattform för personliga möten mellan bildkonstnärer och boende på Koppargården, Landskrona. Vi ville på detta sätt möta människor som inte annars naturligt söker sig till kulturinstitutioner och gallerier.

Vi flyttade konstupplevelse från centrum till Koppargården, för att sedan i dokumentär form föra det tillbaka till centrala Landskrona, Rådhustorget under Kulturnatten.

Projektets genomförandetid var hösten 2013. Innan slutförandefasen och direkt produktion, gjordes en gedigen förproduktion där vi diskuterade idéer, platser och genomförande och sökte sedan gemensamt kontakter på platsen för direkta samarbeten. Vi sökte kontakter i Landskrona stad och fick kontakt med Landskrona kultur, KELA, Landskrona Museum, samt med Landskronahem, för att sedan ta kontakt med boende och lokala föreningar på Koppargården.

Samarbetet med Landskronahem var mycket viktigt och de var behjälpliga med praktiska saker som el och lokaltillgång och vi agerade den 3 oktober utanför deras boendelokal.


Deltagande konstnärer på Koppargården, Landskrona:
Fatima Alani, Gisela Eriksson, Bekim Gasi, Emma Gunnarsson, Christel Lundberg, Mikael Marklund, Johannes Packalen Rosberg, Pepe Viñoles, Marko Wramén. Alejandra Pizarro, filmare,
Gabriel Flores Jair, fotograf.


Fatima Alani, Färgfulla förhoppningar

Gisela Eriksson: Different

Bekim Gasi: Fria teckningar efter tolkning av dagens tidningsrubriker

Folkets Minnesbilder, (Emma Gunnarsson & Christel Lundberg): 
Koppargården-granne med landsbygden

Mikael Marklund & Johannes Packalen Rosberg: Kojan

Pepe Viñoles: Seglats

Marko Wramén: Vattenspegeln – Hur ser ditt inre universum ut?
 

Plattform 2013 är ett projekt gjort av konstnärsdrivna Galleri Rostrum i samarbete med Kulturcentrum Skåne, med stöd av Region Skåne, ABF,  Landskrona stad, Malmö Stad, Idé A Drottninghög/Helsingborgs stad, Lunds stad, Landskronahem, MKB, Helsingborgshem, LKF,  Landskrona Museum, Kulturmagasinet Helsingborg, Malmö Konsthall, Mediaverkstaden Skåne, Quick Print och MEKON konferensteknik.