Plattform presenterar Filmvisning, Nydalatorgets dag, 25 maj kl 14, MalmöFilmvisning
Nydalatorgets dag
fredag 25 maj kl 14

Plats: Mötesplatsen: Helamalmö, Malmö
Plattform 2018 visar filmmaterial från 2012 –2017 från de tillfällen som Plattform gjort konst på området. Filmerna är producerade av Plattform och Folkets Minnesbilder och beskriver områdets historia och samtid, och är insamlat och filmat material under 5 års tid. 
Plattform 2018 Nydala har stöd av Malmö Stad, MKB Fastighets AB och Mediaverkstaden Skåne. 

Plattform är en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner särskilt i Miljonområden, det gemensamma beteckningen för det ambitiösa byggprojektet i Sverige mellan 1965 och 1974 för att alla skulle få ett hem till rimligt pris. Plattform är baserat i Malmö och driver projekt främst i Skåne. Plattform organiseras av Christel Lundberg och Pepe Viñoles. Folkets Minnesbilder drivs av Emma Gunnarsson och Christel Lundberg.

Kontakt Plattform:
webbsida: plattform15.blogspot.se
mail: plattform15@gmail.com
Plattform drivs med bidrag av: Kulturrådet, Region Skåne, Malmö Stad, MKB och Mediaverkstaden Skåne.

Mer info: plattform15.blogspot.se
Mail: plattform15@gmail.com