Plattform gör konstintervention på Koppargården, Landskrona

Kollektiv grill med hälsningar från Koppargården!

Plattform 2015 gör konst i stadsdelar där den normalt inte når ut till medborgarna på samma sätt som i centrum. Plattform har nyligen gjort ett konstevent i Nydala torg, Malmö och fortsätter nu till Landskrona. Projektet vill nätverka för att skapa långsiktiga kontakter mellan konstnärer och boende. 2013 genomförde Plattform också ett konstprojekt på Koppargården i Landskrona och återkommer nu med ett konstnärligt evenemang som uppmärksammar bostadsområdet som mötesplats, och hur människor rör sig omkring det. 

Konstnärerna Jukka Värelä och Peter Dacke ska arbeta med ett tillfälligt kollektivt konstverk på Koppargården torsdagen 27 augusti kl 13-20 i samverkan med boende på Koppargården.

Laga mat är en bra anledning för människor i alla åldrar att träffas. Genom bekantskap med olika matkulturer blir vi ödmjuka. Den bästa njutningen av mat går att erfara i samkväm.

Konstnären Jukka Värelä sammanfogar med hjälp av svetsaggregat, olikformade grillar, som en metafor för integration och mångkulturell nödvändighet. Tonåringarna på Koppargården får tillfälle att bekanta sig med svetsarhantverket samtidigt som de får följa en konstnärlig gestaltningsprocess.

På gräsmattan ett stycke från grillplatsen träffas man kring bord för att äta tillsammans. Förutom att fylla en praktisk funktion förstärker dessa bord tankar om gemenskap. Både Rom och Konstantinopel byggdes kring sju kullar. Koppargården ska ha sju bord. Kring borden erbjuds barnen i området att skriva, måla och teckna meddelanden och fästa vid knippen av heliumfyllda ballonger i färgerna rött, gult och blått. Dessa färger är primära och självständiga, men blandade i varandra ger de möjligheter till en närmast oändlig mängd olika färgnyanser.

Projektet har flera dimensioner. Det är ett relationellt och performativt konstprojekt, d.v.s. socialt orienterad konst där mänskliga relationer och interaktivitet är centralt. Det växer också fram till en skulptural installation och en kollektiv performance

Projektet genomförs med stöd av:
Region Skåne, Landskronahem och Mediaverkstaden Skåne.
Contact: plattform15@gmail.com

 Foto: Plattform, Koppargården, Landskrona, Installation Jukka Värelä, 2015

Foto: Plattform, Koppargården, Landskrona, Installation Peter Dacke, 2015